top of page
搜尋

【198理財小助手:虛擬貨幣睇真啲!學識分散風險好重要】💰


星期一咁啱講到姜濤幣,而前日比特幣暴跌30%,琴日再次升上四萬位置,對於投資者黎講簡直係來回地獄又折返人間,咁刺激!一於好好咁講吓究竟咩係虛擬貨幣?


成日聽人講起炒幣,前有人成為億萬富翁,亦有人戶口「清零」,賠上成副身家。其實,虛擬貨幣凡指可以係虛擬空間中特定社群內購買商品以及服務嘅貨幣,好似飛行里數 (Asian Miles)同任天堂點數其實都係虛擬貨幣嘅一種,不過大家耳熟能詳嘅比特幣同以太幣比較出名, 就成為咗虛擬貨幣嘅代名詞,其實呢種屬於虛擬貨幣中其中一個子類別 -- 加密貨幣。加密貨幣雖然唔係任何一個國家嘅法定貨幣,但其功能同「真」貨幣差唔多,有買入價同賣出價,可以用嚟做交易,甚至可以成為高風險高報酬的投資選擇。


有人話炒股炒金不如去炒幣,及早投入炒作虛擬貨幣身家自然會不斷水漲船高,好似比特幣過去一年升咗5.67倍;以太幣一年升幅達21倍;而狗狗幣同期亦累升咗203倍。不過大家千祈唔好唔記得高回報嘅同時,炒幣亦於屬於高風險投資,正所謂水可載舟亦可覆舟:加密貨幣因未有法定地位,政府可能因為其屬於高度投機而加強監管,更有機會造成走資、洗黑錢、威脅傳統儲備貨幣嘅地位等問題而限制虛擬貨幣交易。


有咁大嘅風險,咁係咪唔應該去嘗試呢?其實投資唔單止講運氣,仲要講求組合風險,唔係叫你一下子將成副身家投放哂係虛擬貨幣,必須清楚要分散風險,投資組合多元化可以降低投資者的整體風險狀況,加上新經濟發展係大勢所趨,勇於一試都未必係一件壞事。


4 次查看0 則留言

Comments


bottom of page