top of page
搜尋

【198理財小助手:現金流喺咩流派?喺理財「一流」派!】😆💰


初初接觸理財,大家除左開源節流外,應該都會了解現金流,現金流喺理財嘅基本思考,用現金流嚟審視收入同支出,可以令您更全面掌握自己嘅財務狀況,搵到自己嘅財務目標。


現金流喺指一定時間內,持續、穩定嘅現金流入同流出,現金流唔等於每日記帳,唔可以以單筆消費為記錄單位,而喺將消費按項目區分,以一個月或一年為單位做計算。


比個例子,如果您習慣每日放工都同朋友食宵夜,每餐宵夜都喺$50左右,可能單睇呢筆消費唔高,但從現金流嘅角度思考,每個月食宵夜嘅洗費達$1,500,而每年食宵夜嘅洗費竟然有$18,250,如果一部價值 $18,999嘅MACBOOK PRO平均可以用3年,轉換成現金流比宵夜低足足3倍。


用現金流嘅方法去睇自己嘅洗費,可以對自己嘅財務狀況有進一步嘅認知,明白到原來自己一直唔會留意到嘅洗費竟然喺不知不覺變成咁大筆數字,從而減少不必要嘅支出,好似上面嘅例子咁睇,如果您一個月嘅收入為 $20,000,咁一年食宵夜嘅洗費已經佔用咗您一個月嘅收入!


5 次查看0 則留言

Comments


bottom of page