top of page
搜尋

【198理財小助手:炒完樓再炒車位?小編教您揀個靚車位!】🥳🚙


你話香港人係咪最中意買地炒地🤭!?係香港,樓一向都係供不應求,而家就連私家車車位都供求失衡🥶!加上車位投資相對買樓嚟講,入場門檻低好多,所以除咗買樓外,車位都係香港投資者目標之一😎😎!想買個靚車位嚟去投資?等小編教您四大要點啦🤑!即刻睇圖啦~


不過小編都係到提提大家,雖然買車位入場門檻低,但回報率始終唔同買樓一樣穩定,如果經濟比較差時,唔少嘅車主都會為咗減少開支而賣車,咁自然車位嘅需求就會下降,回報率同埋盈利就會下降啦💸💸,所以大家對投資車位有興趣嘅話,一定要留意其中嘅風險啊📝!

3 次查看0 則留言

Comments


bottom of page