top of page
搜尋
  • cs39274

【198理財小助手:報失信用卡 / 豁免年費 / 豁免逾期利息熱線快捷鍵懶人包!】🥳🎁


先前就講到遲還卡數一定要打比銀行waive,因為影片時間有限,未能夠將唔同銀行同金融服務機構一一列哂出嚟,而家小編整理咗14間銀行同埋3間金融服務機構嘅信用卡客戶服務熱線,除左豁免逾期利息外,仲可以豁免年費同報失信用卡,到時大家save返張圖就可以隨時打比銀行啦!

#198金融 #198finance #198按揭小助手 #198理財小助手 #理財 #卡數 #信用卡 #銀行 #逾期利息

9 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page