top of page
搜尋

【🏫熱門校網介紹📚】


最近小一派位放榜,不少學生派往心儀學校,其實小一派位是如何運作的呢?而36個校網內,哪些校網最受家長歡迎?198為各位家長整理出各區熱門校網供各位參考。

根據香港的小一收生程序,家長在報讀小學前,首先需要確定是報讀「私立/直資學校」還是「官立/津貼學校」。如果家長選擇報讀「私立/直資學校」,可以直接通過學校的申請方式進行面試,通常會比教育局的「小一收生程序」提早進行。

而「小一收生程序」僅適用於官立和津貼學校,程序分為兩個階段:

第一階段「自行分配學位」:

一般在每年9月中開始,家長可以自行前往心儀小學遞交申請表。學校會在11月左右公佈錄取名單,家長需要在指定日期內到小學辦理註冊手續。每所官津小學最多可以將學位的50%分配給自行分配學位階段,且沒有校網限制。

自行分配學位階段採用「計分制」和「世襲制」兩種方式:

「世襲制」意味著如果申請學童的父母在該小學就職,或已有兄弟姐妹在該小學就讀,小學必須無條件錄取,最多可佔學校總學額的30%。

「計分制」則是根據教育局的「計分辦法準則」計算分數進行派位,分數越高優先獲得分配學位。計分準則包括「家人與學校的關連」、「宗教信仰」和「學童年齡」三類條件。

第二階段  「統一派位」:

家長如未能在第一階段獲派心儀學校,就需要參加這個階段的統一派位。統一派位會以電腦系統隨機分配剩餘的學位。需要強調的是,具體的收生細節和要求可能因學校和年份而有所不同,家長在報名前應仔細閱讀相關學校和教育局的公告和指引。

七大熱門校網

地區

校網

熱門小學

九龍城

41校網

喇沙小學、拔萃小學、中華基督教會基華小學 (九龍塘) 、瑪利諾修院學校 (小學部)

何文田

34校網

協恩中學附屬小學、聖羅撒學校、陳瑞祺(喇沙)小學

沙田

91校網

浸信會沙田圍呂明才小學、浸信會呂明才小學、沙田崇真學校、培基小學

大埔

84校網

香港教育學院賽馬會小學、保良局田家炳千禧小學、港九街坊婦女會孫方中書院

中西區

11校網

嘉諾撒聖心學校、聖士提反女子中學附屬小學

東區

14校網

香港嘉諾撒學校、太古小學

灣仔

12校網

軒尼詩道官立小學、瑪利曼小學、聖公會聖雅各小學

參考資料:教育局排名不分先後免責聲明:本網頁刊載的所有資訊及分析,僅供參考。讀者作出任何決定前,要自行判斷及審慎處理。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關文章無關,本網頁概不負責。

 

1 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

🏬198樓盤系列|何文田34名校網市區豪宅(上)|198 Living Style

大家好🙋🏻‍♂️,198 Living Style今日帶大家嚟參觀筍盤,今次為大家介紹嘅就係一個位於何文田嘅市區豪宅單位✨。呢個樓盤提供885呎至3,406呎嘅單位🏢,當中仲有連平台同埋複式單位嘅特式戶型。今日就帶大家參觀一個1,630呎4房連露台嘅單位,無論係裝修,定係提供嘅傢俬電器都係頂級標準🔝,唔駛花太多錢就可以住😎。而且位於34名校網,相信係唔少家長嘅首選校網👍。 單位:天鑄

Commentaires


bottom of page