top of page
搜尋

【車仔麵卡路里】相信有唔少香港人都同小編一樣都好鐘意食車仔麵,貪佢可以自由配搭,鐘意揀咩餸咩湯底都得☺️


食得咁開心,前幾日小編上磅先黎發現自己已經付出左代價…🥲


不過好彩車仔麵只要留意返唔同配料嘅卡路里,一樣可以食得健康嘅,小編已經整理好一個常見配料卡路里嘅表格,大家都可以參考下架🤓


👇記得Like 同Subscribe我哋既Facebook、Instagram同YouTube

📍YouTube: 198LivingStyle


7 次查看0 則留言

Commenti


bottom of page