top of page
搜尋

【蒸焗爐除污小技巧】蒸焗爐超方便,買咗蒸焗爐,慳咗一個爐頭,時間都慳唔少!不過日日用真係要偶爾清洗,唔係食咗細菌落肚都唔知!198 教您用檸檬酸加上蒸焗爐清洗功能,輕鬆清潔蒸焗爐啦~

-------------------------------------------------

198 Living Style APP 下載網址

👇記得Like 同Subscribe我哋既Facebook、Instagram同YouTube

📍YouTube: 198LivingStyle2 次查看0 則留言

ความคิดเห็น


bottom of page