top of page
搜尋

【省姐能,睇籤(能) 同你拆解能源標籤😎】想買慳錢💵又慳電⚡️嘅電器,除左要睇性能同埋價錢,能源效益都係其中一個考量因素黎架!

就等小編同大家講解下能源標籤啦!🧐

資料來源:機電工程署


📱搵樓格價必備 - 198理財App 立即下載:-------------------------------------------------

👇Follow埋我哋既Facebook 、Instagram同YouTube,了解更多按揭理財新概念,做個精明新世代!

📍YouTube: 198finance
8 次查看0 則留言

Comments


bottom of page