top of page
搜尋

【本港家庭負債率佔香港GDP 90%!?】😱💸


香港樓價持續上升,而家庭負債佔收入比率亦跟住樓價攀升,國際貨幣基金組織(IMF)前日公布香港金融體系穩定評估報告,指出本港家庭負債佔港GDP比率為90.2%,再創歷史高位。


GDP主要喺反映社會生產水平以及市民收入,而家庭負債即喺本地個人貸款,包括住宅樓宇按揭、私人用途貸款及信用卡貸款。家庭負債佔比GDP嘅數字愈高,某程度上反映咗市民借貸增長,但收入冇同步增長。


目前香港嘅家庭負債佔收入比率唔單止比發達經濟體平均72%高,增長速度亦喺發達經濟體之中最高,雖然本港家庭負債本整體仲處於可控範圍內,但喺一旦遇上嚴重壓力,中低收入家庭債務同收入比例(DSR)會明顯上升,市民償還債務能力就會下降,到時大部分家庭或者會面臨債務困境。


不過,本港銀行按揭貸款仍然穩健,雖然失業率今年初有所增長,但本港負資產宗數同拖欠比率冇明顯上升,原因喺有能力買樓嘅高收入人士未必受去年的失業潮影響;相反,低收入人士未必有能力買樓,即使出現負債問題都唔一定會影響按揭質素。


參考資料來源:


8 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page