top of page
搜尋

【按揭精明眼特約:轉按3條數 申請前要知道!】


👩🏻:「喂喂喂老公!近排K銀行個按揭個rate好正喎!不如我哋轉按層樓過去囉!🤩」咪住先咪住先,轉按前要check清楚自己依家啱唔啱轉按,同知道有咩要注意啊!☝🏻 但凡係將原有按揭轉去另外一間銀行重新承按,都叫做轉按,無論係一按定二按都得。即刻睇吓轉按有咩要注意啦:

1️⃣)物業估價🏡

由於轉按嗰陣並無成交價,所以係會拎銀行或估價行嘅估價作為樓價處理您嘅轉按。🔁所以樓價嘅升幅同借貸成數都會影響到您借到嘅貸款額㗎!📈📉

2️⃣)尚欠款項💰

如果您嘅物業估價為$600萬,轉按做6️⃣成,即係借到$360萬。但如果您原有按揭嘅尚欠款項仲有$200萬,咁您就要將轉按所得嘅金額還咗原有嘅尚欠款項先,而到手嘅貸款額就只有$160萬。但如果您本身嘅尚餘欠款係仲有$400萬,咁您可能就要「抬錢」轉按,自己補返個差價啦;話者申請按揭保險,提高按揭成數至8成,但就記得要交保費。💰

3️⃣)律師費👩🏻‍💼

轉按需要律師將樓契喺原先承按嘅銀行拎出嚟並交到新銀行,當中需要嘅手續會涉及到律師費,一般$600萬以下嘅物業所需嘅律師費大概為$6000。


遇到更好嘅offer又想多啲流動資金,轉按就梗係一個好選擇啦!但轉按前記得睇清楚有咩要留意,咁就唔洗「兩頭騰」啦~🏃🏻‍♀️💨

15 次查看0 則留言

Comments


bottom of page