top of page
搜尋

【按揭精明眼特約:舊樓收購?業主務必留意呢3點!】🏠👵🏻👴🏻


收購舊樓重建係唔少發展商嘅目標,雖然收購價往往會用比樓價高幾成,對賣家嚟講確實係好吸引!🤑但賣定唔賣,係賣家嘅個人意願,發展商係無權強逼業主出售㗎,今日等我哋一齊嚟睇吓出售舊樓有咩要注意啦!👩🏻‍💼☝🏻

1️⃣如果賣家係長者👵🏻👴🏻,地產代理必須向賣家建議喺商議出售舊樓過程中有家人或者近親陪同👩🏻👨🏻,而呢個建議必須要以書面記錄📑,除非賣家已表明唔需要陪同,否則地產代理唔可以進行任何商議行為。❌


2️⃣地產代理有責任向您解釋所有買賣條款,亦唔建議您授權佢哋代處理有關出售事宜。


3️⃣記得除非份臨時買賣合約入面所有嘅列明單位同買賣條款都已經寫齊曬✍🏻,如果唔係地產代理係唔可以要求你簽份合約㗎!而佢哋亦有責任係您簽好嘅合約上面清晰標明簽署日期作確認。📅

記得賣同唔賣,係您嘅選擇嚟㗎!而地產代理亦無權用滋擾或恐嚇嘅形嘅逼您出售。😊💁🏻‍♀️

12 次查看0 則留言

Commentaires


bottom of page