top of page
搜尋

【按揭精明眼特約:申請按揭少咗呢啲文件會有影響?】 ❌🗂️📑
申請按揭要準備咩文件? 諗過度過,打算申請先發現原來無呢啲文件可能申請唔到?😨 即刻睇吓下面圖示有咩文件大家要準備好啦~ 新按主要所需文件: 1.) 身份證 2.) 3個月銀行月結單

3.) 3個月糧單

4.) 臨時買賣合約 5.) 2年稅單

6.) 按揭申請書 7.) 198按揭轉介表 (千祈唔好miss我哋超筍嘅現金回贈優惠啊) 轉按主要所需文件: 1.) 身份證 2.) 3個月銀行月結單

3.) 3個月糧單

4.) 水、電、煤氣單

5.) 租約 (出租物業) 6.) 2年稅單

7.) 按揭申請書 8.) 198按揭轉介表 (千祈唔好miss我哋超筍嘅現金回贈優惠啊) 但係咪一定要齊曬呢啲文件? 無嘅話又會有咩影響?🤔 1️⃣ 銀行月結單 如果您嘅職業係YouTuber、的士司機或者地產營業員等非穩定收入嘅工種,即使您個個月有過百萬收入,都要提供6個月嘅收入證明㗎。 2️⃣ 稅單 / MPF 如果您本身係唔需要交稅又或者無交MPF,例如係只返兼職,私人鋼琴教師等,咁您就申請唔到按揭保險啦!換句話說即係做唔到高成數按揭 (1000萬樓下嘅物業借多過6成嗰啲)。 3️⃣ 臨時買賣合約 記得申請按揭係要喺簽咗臨約後啊!大部分銀行都唔會預批按揭,而係需要根據您嘅購入價或當時嘅市價去做審批,所以係唔會有提早申請定按揭再揀樓呢枝歌仔唱㗎。 仲要記得如果申請按揭嘅係非大型屋苑❌🕍🏢,而樓齡較高⬆️,咁銀行喺審批個按揭時係會睇樓👀,確保物業質素okay先批👌🏻。申請前記得check清楚自己爭啲咩,咁就萬無一失啦~😎😎😎


-------------------------------------------------

👇Follow埋我哋既Facebook 同YouTube,了解更多按揭理財新概念,做個精明新世代!

📍Facebook: https://www.facebook.com/198Mortgage/

📍YouTube: 198finance https://bit.ly/3fGoCMX18 次查看0 則留言

Comentários


bottom of page