top of page
搜尋
  • cs39274

【打工仔!您屬於邊類窮族人??】😭🥶😷

點解返工越耐,人就越窮🤯??

點解唔洗一日,我份糧已經冇晒😭😭???

點解人哋有爹地媽咪🤑,而我就咩都冇🥶!!!!

打工仔!您究竟屬於邊類窮族人🤥??

快啲TAG埋您哋嘅朋友,睇吓大家可以去到幾窮🤬!


#198理財 #198finance #198按揭小助手 #198理財小助手 #月光族 #星光族 #日光族 #新貧族 #窮忙族 #三文治族 #啃老族 #打工仔 #出糧 #窮族人一覽表 #窮族人 #貧窮族

3 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page