top of page
搜尋

【常用家電保養大法✨ 電磁爐】


香港人無論咩天氣都係咁鐘意圍爐取暖,小編前排好開心咁係屋企拎左個電磁爐出黎諗住打邊邊,點知…

我個嘢壞咗呀,我個嘢壞咗呀…🥲 🥲 🥲 唉,要怪就怪小編太(豬)啦,大家唔想好似我咁,就入黎睇下電磁爐要點樣保養先襟用啦!


月頭就要破費,真心喊出黎😭😭😭😭


📱搵樓格價必備 - 198理財App 立即下載:


搵樓格價必備 - 198理財App 立即下載:

-------------------------------------------------

👇Follow埋我哋既Facebook 、Instagram同YouTube,了解更多按揭理財新概念,做個精明新世代!

📍YouTube: 198finance


7 次查看0 則留言

Comments


bottom of page