top of page
搜尋

【常用家電保養大法✨ 電磁爐】


香港人無論咩天氣都係咁鐘意圍爐取暖,小編前排好開心咁係屋企拎左個電磁爐出黎諗住打邊邊,點知…

我個嘢壞咗呀,我個嘢壞咗呀…🥲 🥲 🥲 唉,要怪就怪小編太(豬)啦,大家唔想好似我咁,就入黎睇下電磁爐要點樣保養先襟用啦!


月頭就要破費,真心喊出黎😭😭😭😭


📱搵樓格價必備 - 198理財App 立即下載:


搵樓格價必備 - 198理財App 立即下載:

-------------------------------------------------

👇Follow埋我哋既Facebook 、Instagram同YouTube,了解更多按揭理財新概念,做個精明新世代!

📍YouTube: 198finance


8 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

🏬198樓盤系列|何文田34名校網市區豪宅(上)|198 Living Style

大家好🙋🏻‍♂️,198 Living Style今日帶大家嚟參觀筍盤,今次為大家介紹嘅就係一個位於何文田嘅市區豪宅單位✨。呢個樓盤提供885呎至3,406呎嘅單位🏢,當中仲有連平台同埋複式單位嘅特式戶型。今日就帶大家參觀一個1,630呎4房連露台嘅單位,無論係裝修,定係提供嘅傢俬電器都係頂級標準🔝,唔駛花太多錢就可以住😎。而且位於34名校網,相信係唔少家長嘅首選校網👍。 單位:天鑄

Comments


bottom of page