top of page
搜尋

【常用家電保養大法✨ 抽濕機】
平時講嘢抽水相信大家都係專家😏 ,但想抽濕機襟用D,就要學識點樣「靚抽」啦!😎


小編就搜集左少少抽濕機保養小貼士,等大家睇完可以長抽長有😤


圖片來源:Philips官網


搵樓格價必備 - 198理財App 立即下載:

-------------------------------------------------

👇Follow埋我哋既Facebook 、Instagram同YouTube,了解更多按揭理財新概念,做個精明新世代!

📍YouTube: 198finance


6 次查看0 則留言

Comments


bottom of page