top of page
搜尋

【小編嚴選十大斷捨離物品】



小編都畢業左好幾年,間房愈黎愈多野,多到自己都冇眼睇呀🙈

今次就黎一劑 斷‧捨‧離

大家唔好以為小編打算過極簡生活,小編未做到咁灑脫,仍然會買買買,😤

只不過係買自己超鍾意嘅野姐~但係買之前,都要掉下野先💪🏻


小編嚴選十大斷捨離物品:

1. 唔舒服,刮腳嘅高踭鞋

2. 唔岩用嘅化妝品

3. 過期或者唔岩用嘅護膚品

4. 一年冇著過嘅衫

5. Schedule book

6. 舊MacBook

7. 大學參考書

8. 贈品水杯

9. 舊眼鏡

10. 舊型號充電線


今次就斷捨離呢十樣先👋🏻 -------------------------------------------------

👇Follow埋我哋既Facebook 、Instagram同YouTube,了解更多按揭理財新概念,做個精明新世代!

📍YouTube: 198finance


8 次查看0 則留言

Comments


bottom of page