top of page
搜尋

【勞得起✨】

已更新:2022年2月24日上次講完手袋,今次不如講下錶啦。帶得Rolex ,你一定撈得起啦😤,點解咁講?熱賣款官方係經常冇貨,想入手就唯有食炒價啦!🔥🔥🔥

炒價個價有幾顛?小編睇完都O左咀。原來除左炒樓、炒股,炒錶都係一門出路😉


*圖片來源:Rolex Official


📱搵樓格價必備 - 198理財App 立即下載:

-------------------------------------------------

👇Follow埋我哋既Facebook 、Instagram同YouTube,了解更多按揭理財新概念,做個精明新世代!

📍YouTube: 198finance

4 次查看0 則留言

Comments


bottom of page