top of page
搜尋

【其實買袋👜又有咩好怕喎🤫】

已更新:2022年2月24日Chanel 係一眾女士們都渴望🤩🤩入手嘅品牌手袋頭幾位,而係呢2年,Chanel 嘅手袋每年都會調整價錢,甚至一年加2次價⬆️⬆️⬆️,一D經典款式,升值能力幾乎市場之冠,加埋新政策嘅限購令,Chanel 嘅經典款式,係市場上有一定嘅升值潛力呀。😏而有慧眼嘅投資者,更推出名牌手袋租借服務添。如果將呢門興趣變成投資,好似都唔錯啵!🤔

.

.

.

🤫🤫🤫盛傳2022年會再加價,袋王勢破$70,000

唔通真係早買早享受,遲買…….😏😏😏

但加唔加價都好,都係冇小編嘅事,睇左當買左,冇咩事小編都係出返去做野先啦。🙈


*圖片來源:Chanel Offical


📱搵樓格價必備 - 198理財App 立即下載:

-------------------------------------------------

👇Follow埋我哋既Facebook 、Instagram同YouTube,了解更多按揭理財新概念,做個精明新世代!

📍YouTube: 198finance


5 次查看0 則留言

Comments


bottom of page